PPSCkut inikhimaliktait Kimilguuktigutainik Paliihimatkut Ilauhimayut hikutauyunit Kinngaini, Nunavut

NUNAVUT - January 5, 2023 - Inunik Apikhuktiligiyit Kanatami (PPSC) inikhimaliktait kimilguugutainik Paliihimatkut paliihimaa, aniktihimayuk 30nik ukiukaktumik angutimik Kinngaini, Nunavut October 15mi, 2021.

Paliihimatkut Ottawamit paliihimait kimilguukhimayait paliihima ilauhimayuk hikuktihimayunut. Kimilguugutait tuhaktigutikhait tunihimaliktut PPSCkut kimilguufaagiaganik.

PPSCkut naunaiyakhimaliktut takuhimaliktait paliihima ilauhimmayuk, ilaupluni aala Paliihima, Inuitlu kilamik ovalo aniktaulaaktunik ikhitaagutait. Taamna tuhaktitauhimayuk hikukhiutiminik tugaakhimayait Ilihakviit akhaluutainut nutagakaktunik, Paliihimatkut Kinngaini ovalo Paliihimatkunik aalanut. Paliihima ikhiligaluagami taamna utinianahugigaluagamiut Iglunut hikuktiutinilu. Taimaimat, naamaktok ovalo akigaktulaitut pihimayaa Paliihimaup hikukhuni inminik ovalo aalat munagiyauyaanganik.

PPSCkut inikhimaliktut hikuktaa naamaktok malikhugu Ilanganiitok 25 Ihuinaaktiligiyiit Maliktaa. Ilangani 25 Ihuinaaktiligiyiit Maliktaa angikhimayaa atugutait hikukhiutinik Paliimat ilaani taimaitkaangat. Atugutait hikukhiutit hikugutainik Paliihimat naamagiyait ukpigigamigik atugutaa naamaktok inminik munagiyaanganik ovaluniit aalanik, ilauyut Inuukatigiiktut, tukungitaaganik ovaluniit ukpatainik aniktilaagutainit.

Taimaimat, pikanginmata, ukpigiyut malguuk paliihimat ilauhimayut hikuktauhimayunut ihuinaakhimaligaluagamigit.

– 30 –

RENSEIGNEMENTS :

Relations avec les médias
613-954-7803
media@ppsc-sppc.gc.ca
www.ppsc-sppc.gc.ca

Date de modification :