Manji Sentenced for Defrauding Inuit Organizations

Iqqartuivimmut maligaliuqtauningat Maanji qanuiliunirluqtamininganut pijjutigillugu taakkununga Inuit Katujjiqatigiinginnut

Iqaluit (Nunavut) − Juuni 27, 2024 - Ullumi, Nunanut Iqqaqtuivingani, Karima Manji iqqaqtuijimut qanuilijaujjutinga atunirluttuminiutillugu Nunavut Tunngavikkunnik (NTI), Qikiqtani Inuit Katujjiqatigiinginnik (QIA) ammalu Kakivakkut Katujjiqatigiinginnik sallulluni atiqaqatauniraqsuni nunataaqatausimajunut Inuuniraqsuni paningilluk marruuk, taakkua ilinnianirmut turaangajunik kiinaujaqtaarniqsutik Inungnut ilinniaqtinut turaangajunik Manji iqqaqtuijimut qanuigiaqtaujjutinga. 36 taqqit tigujaumaniriniaqtangit. Uqaujjaulauqtuq kiinaujat $28,000nik akiliiqujaulluni.  Taakkua akiliqtauqujait qatsiinnaunaaqtitausimajut tavvanngat iluittumiinngaartut $158, 254.05, suli akilimmaittungit Maanjiup tavvungat iqqanaijarvimmik Kakivak Katujjiqatinginnut.

Manji pasijatsauniraqtuminiq Viullualiutillugu 2024 atausirmut sallulluni kiinaujanit pijuminiq ungataanut $5000. Angiqatigiigutimiittumik Sulinirauminik titiraqtaujjutiminirmini iqqaqtuivimmi, Manji nalunaiqtuminiq paningiguuq qaujimaningittuuk Nunavut Tunngavikkunnut Titiraqtautitanginni Aujuunnik Paippaaqtaarutiginasuaqsugik pirajatsuni. Kiinaujaqtaaqtitaminiugaluak Inungnut turaangajunik, sulinirarutit nalunaiqsigutiminiujut paningik pirajagasuangittuminiugianginnik. Sapujjisimajit Kikkutuinnarnik Iqqaqturatsaliuqpattut piiqsijuminiit iqqaqtuqtaugutitsaliangusimajunik taaksuminga Viullualiutillugu 2024.

Jaajji Tuulhai, Tukiliuriji Pasijatsaliuqtinut uqaratsaqalaurtuq imaak: “isumaliuriiqsimavut Pasijatsaliuqtit Kiggartuijingat piqujaliurlugu taanna Maanji akiliiqujaulluni tillittamininginnik tavvanngat Inuit Ilinniartingita kiinaujatasqutinginnuk. Sulijukkut  tukimuatsiarasuarlugu angiqatigiinnirmut.   Pasijatsaliuqtauluni maligaliuningat  Nunavut Iqqartuivingat sapujjigiaqaqqut Inuit Piqqusinginnik aanninarutaugunnartukkut atuutiqanngilluni iqqarturatsaujumut, utirtitaugiaqarningat Inuit Ilinniartiu kiinaujatsangit annalu kiinaujat tillittauniminingat mangatsigutauniminirmut inuuniraqtuminirmut. Taatsuma tigujauningat qaujikkagutauluni kinatuinnaq tilligasualirniqqat isumagutaukkannirunnaqtuq.

Pilipai Puluat, Angajuqqaaq Gavamatukakkunnik Iqqaqtuqtautitsiji Nunavummi imaak uqaqtuminiq: “Pijatsaqaqtuinnaugatta tamanna pirajannik nuqqatinnasuarlugu ammalu sugiaqtaugutauluni. Tamanna naammangimmat naammaginnginattigu piniarnirijausimajuq. Sapujjisimajit Kikkutuinnarnik Iqqaqtuqtautitsiji angiqatigillugu utiqtitsiniarninga kiinaujanit tillittaminirminik taatsuma Manji atangirlugit utiqtigajaqtangit. Taakkua kiinaujait Inunginnut Nunavut turaangammata quviasuppugullu maanna Kakivakkut katujjiqatigiingita aturumaarniarmajjuk saqqititsigutigilugit pijatsanit Inungnut ilinniaqtinut ammalu nunalingminnik makimatitsigasiarutigilugi.”

Sapujjisimajit Kikkutuinnarnik Iqqaqtuqtautitsijikkut Pijitsirutinga Kanatami (PPSC) pijatsarimmajjuk pirajaqtuqaqtillugu iqqaqtuqtautitsiniq Nunavummi, angiqsimallunilu sapujjisimaniarnirmik Nunavummiulimaanik. Pinirluttauppata timiqutaujut suurlu Nunavut Tunngavikkut, Qikiqtani Inuit Katujjiqatigiit ammalu Kakivakkut,  inungnut turaangajunik iqqanaijaaliit, sugiaqtauqattaniarmata pinirluttut Taakkua Sapujjisimajit Kikkutuinnarnik Iqqaqtuqtautitsijikkut pijitsirutinga angiqsimanilik Inungnik kiggaqtuiniarniraqsimallutik aaqqiqatigiinnimullu turaaqtunik angiqsimaviqaqsutik taakkununga gavamatuqakkunnut ammalu Inungnut Nunavummi ammalu qaujimaniraqsuni tamanna atuqtaujutuqaummat suli sapujjisianginniq inuusirijaujunik, pimmariqutigijaujunik, ammalu Iliqqusinganik Nunaqaqqaaqsimajut Kanatami.

– 30 –

TUKISIGIAKKANNIVITSAQ:

Tusaumajjutilirijit
613-954-7803
media@ppsc-sppc.gc.ca
www.ppsc-sppc.gc.ca

Date modified: