NUNAVUMMI IQQAQTUIVILIRIJIKKUT NANISIVUT PPSC─KUT IQQAQTUQTAUTITTIJINGANIK PASIJAKSAUNNGINNIRMIK ULAVISAINIRMUT

Nunavut - Jaannuari 6 2022 - July 13, 2022−mit, iqqaqtuqtautittiji Emma Baasch uqaujjaulauqtuq pasijaujuq pasgijauninganik ulavisainirmit tautuktuvinirmit iqqaqtuqtaunialauqtuq nunavummit iqqaqtuivianit iqalungnit ullaanganit. tukisigiarutiksat atuinnaruqtitaujut paliisikkunnut tigujaujjutaulauqput pasijaksannguqtitaujumut iqqaqtuiviup silataani.

Nunavummi iqqaqtuivik kamagijaqalauqtuq tigujaulluni iqqaqtuiviup iluani iqqaqtuqtauvviksanga pigialaunnginningani.

Nunavummi iqqaqtuivik qaujilauqtuq Ms. Baasch pasijaksaunginninganik kisiani uqausiqalauqtuq isumaliurutaujumik taijaujumik sulittiarninganik amma iliqqusittiaringninganik apiqqutimut. PPSC−kut isumavut iqqaqtuqtautittiji pilirittianginnaqattarninganik qangalimaattiaq.

Katimatillugit July 13, 2022−mit, Ms. Baasch piliriaqalauqtuq malikłutik PPSC−kut pinasuattiariaqarnirmut maligialinginnit malikłutiglu tunngavinginnit aaqqiktausimajut PPSC−kut qaritaujanginnit. PPSC−kut ikajuqtuittiaqput Ms. Baasch.

Kikkutuinnarnut iqqaqtuqtautittijikkut kanatami katujjiqatigiinguvut kamagijaksaqaqłutik iqqaqtuqtautittivakłutik pirajagutaujunik gavamatuqakkut pijunnarniqarvinginnik qanutuinnaq naammanngittukkut aktuinngillutik amma ikpigusuttiarlutik inungnut piliriakkumigijaujunik. PPSC−kkut kamagijaksaqarivut atuinnautittinirmik iqqaqtuqtautittinirmut−aktuanilingnik uqaujjuinirmik maligarnik atuliqtittinirmut tuttarvigijaujunik kanatalimaami.

– 30 –

TUSAUMAJJUTIKSAT:

Tusagaksalirijit
613-954-7803
media@ppsc-sppc.gc.ca
www.ppsc-sppc.gc.ca

Date modified: